Търсене в този блог

сряда, март 26, 2008

Без Път...

И днеска пак...
и пак без дъх съм.
В зазидан свят...
аз пак без път съм.

В море без бряг...
С крайпътен сак...
В живот без лак...
В живот без такт...

...без мирис, без вкус
...без час, без глас
...а аз - ням, без слух
...ни зрение, ни нюх

В празна рамка, без картини
живея...
В горчив опит на света да се
присмея...

Друг начин не познавам, аз да действам не умея.
Нямам воля, нямам сили, да говоря не умея.
С буца в гърлото...не мога да се смея...

Няма коментари: