Търсене в този блог

сряда, март 26, 2008

Да СГЛОБИМ ВОЛТРОН!!!

ПРИЯТЕЛИ, ДА СГЛОБИИМ ВООЛТРОООООН!
ВСЕКИ ДА ПОМАГА С КАКВОТО МОЖЕ...КОЙ С РЪКА КОЙ С КРАК...ДОНЕСЕТЕ РАЗНИТЕ ЖЕЛЕЗАРИЙКИ, БОЛчЕТА, ВИДИчКИ, ГАИчИЦИ ОТ ГАРАЖА ИЛИ КИЛЕРА НА ДЯДО...ДОНЕСЕТЕ МАСЛО И НАФТА...ДОНЕСЕТЕ 6ПЕРПЛАТ И ИЗОЛИРБАН...ДОНЕСЕТЕ ИНСТРУМЕНТИ - чУКОВЕ, ТЕСЛИ, ТРИОНИ, НИВЕЛИРИ, шМИРГЕЛИ, КЛЕщИ, ОТВЕРКИ - КРЪСТАчКИ, КАКТО И ОБИКНОВЕНИ ОТВЕРКИ, ДОНЕСЕТЕ СЕБЕ СИ И НАЙ ВЕчЕ - ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА...ЗАшОТО шЕ НИ чАКА ДОСТА РАБОТА, ДРАГИ МИ СМЕХЪРКОВЦИ...НО НЕКА НЕ СЕ ПЛАшИМ ОТ РАБОТАТА..ЗАщОТО СМЕ МЛАДИ, БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪчНИ И НАЙ ВЕчЕ РАБОТЛИВИ БОРЦИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СЪВРЕМЕНАТА МЕХАНИКА...ВОЙНИ НА ТЕХНИчЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ...ДА СТРОИМ ЗАВОДИ..ДА СТРАОИМ ПЪТИщА , АВТОМОБИЛИ, РОБОТИ, АНДРОИДИ И КИБОРГИ...ДА ЦАПАМЕ С НАФТА шОСЕТАТА И ДА ЦИМЕНТИРАМЕ ТАЯ МАЛКА НЕщАСТНА ПЛАНЕТА И ТЕЯ МАЛКИ НЕщАСТНИ БУБОЛЕчИЦИ И ТРЕВОЛЯЦИ...ДА УНИщОЖИМ ВСИчКИ ПРИРОДНИ НАРКОТИЦИ И ДА ЗАЖИВЕЕМ САМО НА СИНТЕТИКА!!! ДА ИЗГРАДИМ ЕДИН НОВ МЕХАНИчЕН РОБОТИЗИРАН СВЯТ НА ИДЕАЛНИ И СИМЕТРИчНИ ХОРА И ПРЕДМЕТИ...НА ЕДНООБРАЗИЕ И БЕЗБРОЙ ЕДНАКВОСТИ...ДА УБИЕМ ВСИчКИ ИНДИВИДУАЛИСТИ И ДА НАПЪЛНИМ ЗАТВОРИТЕ С ПОЕТИ, ПИСАТЕЛИ И МУЗИКАНТИ...ДА ИЗДИГНЕМ НОВИЯ СТАЛИН КАТО НАш ЛИДЕР КОИТО щЕ НИ ВОДИ И ДЕН И НОщ НАПРЕД..НАПРЕД И НАГОРЕ..ДА СГЛОБИМ ХИЛЯДИ РАКЕТИ С КОИТО ДА ИНВАЗИРАМЕ ЦЕЛИЯ КОСМОС И ДА ПОСЕЕМ НАшАТА БОГУУГОДНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПО ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА..ДА Я ПОДчИНИМ..ДА НАКАРАМЕ Малките нещастни форми на живот от другите планети ДА НИ УВАЖАВАТ И ПОчИТАТ..ДА ГИ ПОДчИНИМ И ДА ГИ ПРЕВЪРНЕМ В НАшИ РОБИ..ДА СЪЗДАДЕМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛА НА НАРКОТИЦИТЕ КОЯТО щЕ СЕ ГРИЖИ ВСЕКИ ДА ПОЛУчАВА НУЖНАТА ТЕРАПЕВТИчНА ДОЗА ЗА ДА МОЖЕ ДА РАБОТИ ПОВЕчЕ И ПОВЕчЕ И ПОВЕчЕ..ЗА КАУЗАТА НА НАшАТА ВЕЛИКА ЦЕВИЛИЗАЦИЯ..ДА УБИЕМ чУВСТВАТА В ХОРАТА чРЕЗ СИНТЕТИчНИ АЛКАЛОИДИ И ДА ГИ МАНИПУЛИРАМЕ И УПРАВЛЯВАМЕ чРЕЗ ДИСТАНЦИОНИ НЕРВНИ ИМПУЛСИ...ДА ГИ НАПРАВИМ ПО ДОБРИ, ПО СИЛНИ И ПО СЪВЪРшЕННИ..ДА ИЗГООРИМ ВСИчКИ ЖИВИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ДА РАЗСТРЕЛЯМЕ ВСИчКИ МУЗИКАНТИ..щЕ СЕ СЛУшА САМО ТЕЧНО МУЗИКА...И ТО С ЦЕНЗУРА ОТ ДЪРЖАВАТА..ДЪРЖАВАТА щЕ НАЗАНАчАВА чИНОВНИЦИ-DJ И щЕ ИЗБИРА РЕПЕРТОАРА ИМ...щЕ СЪЗДАДЕМ СПЕЦИАЛНИ ТЕЧНО КОМУНИ КЪДЕТО щЕ СЕ РАБОТИ И СЛУшА ТЕЧНО..щЕ СЕ СПИ ПО 5 чАСА НА ДЕН И щЕ СЕ РАБОТИ ПО 19....ДА МИЛИ МИ ПРИЯТЕЛИ...САМО ТАКА щЕ ИЗЛЕКУВАМЕ ТАЗИ БОЛНА ПЛАНЕТА..И щЕ УБИЕМ ВСИчКИ ХЛЕБАРКИ НАЙ НАКРАЯ, КОПЕЛЕНЦАТА ИМ МАЛКИ ГАДНИ МРЪСНИ ГНУСНИ..щЕ ГИ МАчКАМЕ И ГОРИМ..щЕ ГИ ТРОВИМ..щЕ ГИ ПРЕСЛЕДВАМЕ ДО ПОСЛЕДНИЯ ИМ ДЪХ..щЕ ВПРЪСКАМЕ ОТРОВА В ТРАХЕИТЕ ИМ И В МАЛПИГИЕВИТЕ ИМ ТРЪБИЦИ..щЕ ГИ ДЕЗИНФИКЦИРАМЕ И НАТИКАМЕ В ГАЗОВИ КАМЕРИ...щЕ ИЗТРИЕМ ГЕНИТЕ ИМ ОТ ЗЕМНИЯ, А ЗАщО НЕ И ОТ ВСЕЛЕНСКИЯ ГЕНОТИП...щЕ ОСТАНЕМ САМО НИЕ...САМО НИЕ И ПРАСЕТАТА КОИТО щЕ МОДИФИЦИРАМЕ ГЕННО И щЕ ИЗПОЛЗВАМЕ КАТО ЖИВИ КОНСРЕВИ..ДАА..ДА ДРАГИ МИ СМЕХЪРКОВЦИ, щЕ НАСТЪПЯТ БЛАЖЕНИ ДНИ...ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ ПРИЯТЕЛИ..СЪБИРАЙТЕ СЕ..РАЗПРОСТРАНЕТЕ ТОВА СЛОВО НА СЪМИшЛЕНИЦИ, РОДНИНИ, ЗЪЛВИ И ЕТЪРВИ..СВЪКОВЦИ И шУРЕЙ...ВСИчКИ..ВСИчКИ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ..ВСИчКИ ТРЯБВА ДА УчАСТВАТ...ДААА..ДА ПРИЯТЕЛИИИ...
ДА ЗГЛОБИМ ВОЛТРОН!!!

Няма коментари: